www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner

Lékařské a zdravotnické obory, farmacie a veterina

Pod studijní programy spojené se zdravotnictvím spadají kromě všeobecného a zubního lékařství také například ošetřovatelství (všeobecná sestra a porodní asistentka), fyzioterapie, rehabilitace, ochrana veřejného zdraví a forenzní obory.