www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner

Humanitní obory a umění

Mezi humanitní spadá velké množství oborů, především filologie, tedy dějiny a literatura nejrůznějších jazyků od těch běžných jako je angličtina až třeba po japonštinu,