www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner

E-learning v pomaturitním vzdělávání

Termín e-learning označuje výuku, která využívá elektronických prostředků, médií a internetu. E-learningem se dnes však již nerozumí pouhé vystavení studijního textu nebo videozáznamu na internet, ale především organizovaná forma výuky prostřednictvím informačních technologií, kdy student postupuje podle stanoveného výukového plánu.

Moderní trendy ve vzdělávání

E-learning, roboti, učitelé a spolehlivost internetových zdrojů

Ostatní jazykové certifikáty

Pokud aspoň trochu cestujete, neobejdete se bez jazyků. Je pravda, že často stačí pouze angličtina, pořád ale zbývá mnoho důvodů, proč se učit i další jazyky.

Nové studijní obory v ČR

Již dnes nepřehledná nabídka studijních programů a oborů na českých vysokých školách se dále rozšiřuje. Nové obory dostávají akreditace na technických, humanitních i uměleckých školách. V posledním roce vznikly i nové fakulty.

Celoživotní vzdělání: vysoká bez titulu

Jednou z alternativních možností pro uchazeče o vysokoškolské studium je nabídka celoživotního vzdělávání (CŽV). Zdaleka to není jen možnost pro seniory či rekvalifikace pro pracující.

Příprava na test OSP

Pokud vám někdo bude tvrdit, že test Obecné studijní předpoklady (OSP) „se nedá naučit“, má pravdu. V testu OSP své naučené znalosti zhodnotíte pomálu, zato v něm můžete prokázat schopnosti a dovednosti, které dokazují nikoliv to, CO jste se naučili, ale JAK se umíte učit. A umět se učit se nedá naučit, dá […]

Test Obecných studijních předpokladů

Zkouška Obecné studijní předpoklady (OSP) je zkouškou testující základní dovednosti a schopnosti, které student potřebuje pro úspěšné vysokoškolské studium. Nejedná se o zkoušku testující středoškolské znalosti, při řešení úloh se vychází pouze z informací uvedených přímo v textu zadání. Test OSP je proto k uchazečům o studium spravedlivější – jeho výsledek nezáleží tolik […]