www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner

Školné mi nevadí

Jak se studuje v zemi, kde se platí školné

Dodnes nechápu povyk, který zavádění školného přináší. Možná je to i kvůli tomu, že většina novinářů hledá negativní senzaci, která dobře prodává, a nejsou schopni posoudit školné společně se systémem státních půjček jako fungující celek. Studuji na univerzitě v Oxfordu, kde za […]