www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner

Změna v systému financování vysokých škol

Ministerstvo školství přišlo se změno financování vysokých škol, které by nadále již neměly být financovány jen na základě počtu přijatých studentů, ale také podle výsledků, které škola prokáže na poli vědy. Cílem je omezit rostoucí počet studentů a zvýšit kvalitu výuky. Některé školy totiž ve snaze zvýšit své příjmy nabírají stále více a více studentů, […]

Novinky z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy

Ministr školství Josef Dobeš dnešním setkáním s rektory uzavřel sérii jednání s partnery z oblasti terciárního vzdělávání. V uplynulých týdnech se setkal s Radou vysokých škol, její Studentskou komorou i Akademií věd ČR.
Praha, 19. srpna 2010
„Reformu terciárního vzdělávání počítám stejně jako výzkum a vývoj mezi své stěžejní priority. Proto jsem pokládal za samozřejmé seznámit nejvýznamnější […]

Pomoc školám postiženým povodněmi

MŠMT pomáhá školám postiženým povodněmi
Ministr školství Josef Dobeš navštívil školy v oblastech postižených povodněmi, aby se osobně seznámil se vzniklými škodami. MŠMT zaplaveným školám finančně pomůže jak s náhradou zničených učebnic a učebních pomůcek, tak s oceněním zaměstnanců, kteří se podíleli na odstraňování škod.
Praha, 12. srpna 2010
Ministr Dobeš vyrazil na Liberecko ihned po jednání vlády, […]