www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner

Unikátní germanistický studijní obor na UJEP

KGER_1

Ústecká katedra germanistiky akreditovala jedinečný studijní obor Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu.