www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner

E-learning v pomaturitním vzdělávání

Termín e-learning označuje výuku, která využívá elektronických prostředků, médií a internetu. E-learningem se dnes však již nerozumí pouhé vystavení studijního textu nebo videozáznamu na internet, ale především organizovaná forma výuky prostřednictvím informačních technologií, kdy student postupuje podle stanoveného výukového plánu.

FIT ČVUT v Praze se otvírá dalším zájemcům o studium!

Necelých deset měsíců po svém vzniku potvrdila Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze své vysoké ambice v oblasti nabídky informatického vzdělávání. V současné době končí letní semestr prvního ročníku prezenčního bakalářského programu Informatika, do kterého byli přijati první studenti v září 2009. Ti si v dalších ročnících budou moci vybrat z nabídky šesti oborů: Informační systémy a management, […]