www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner

Přírodní vědy

Přírodovědecké fakulty obvykle zahrnují velké množství oborů, jedná se např. o matematiku, aplikovanou matematiku, biologii, chemii, biochemii, fyziku, geologii, geografii a někde i informatiku.