www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner

Co se děje na vysokých školách

110511_00084_etudiants-universite_sn635

V poslední době jste si jistě všimli toho, že se na vysokých školách protestuje. Ze všech médií se dovídáme, že se studenti i akademici účastní různých pochodů a chtějí odvolání ministra školství Josefa Dobeše a to kvůli několika reformám, které právě Dobeš pro vysoké školství chystá. V následujících řádcích se dočtete, o jaké hlavní body reforem se […]

Školné mi nevadí

Jak se studuje v zemi, kde se platí školné

Dodnes nechápu povyk, který zavádění školného přináší. Možná je to i kvůli tomu, že většina novinářů hledá negativní senzaci, která dobře prodává, a nejsou schopni posoudit školné společně se systémem státních půjček jako fungující celek. Studuji na univerzitě v Oxfordu, kde za […]