www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner

UJEP VÝZNAMNĚ BODUJE MEZI SVÝMI STUDENTY A ABSOLVENTY

Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je ve své kategorii nejoblíbenější mezi studenty veřejných vysokých škol v České republice. Dokazují to výsledky soutěže Fakulta Roku 2013/2014.

Soutěž, kterou pořádá největší studentská síť v České republice, Česká studentská unie, dává studentům a absolventům veřejných a soukromých vysokých škol příležitost ohodnotit jejich fakultu a […]

UJEP MÁ NOVOU FAKULTU

uzs

Od 1. 3. 2012 se naše univerzitní rodina rozrůstá o fakultu zdravotnických studií – dřívější ústav zdravotnických studií.

Ponoření do historie – studium mezinárodních teritoriálních studíí (FSV UK)

Pokud se rozhodnete studovat mezinárodní teritoriální studia, brzy přestanete počítat otázky typu: „Hmm, a co že to z tebe vlastně bude?“ Když jsem se hlásila na svou nynější alma mater, byla má představa o náplni oboru podobně mlhavá jako je dodnes představa většiny mých známých. Tušila jsem v té mlze nějaké mezinárodní vztahy a trochu […]

Jak z Vás udělají právníka – studium na PrF MU

Na práva se chodí buď proto, že Vám fakt nejde matematika nebo jste četli Perryho Masona a učarovalo Vám kouzlo slovních soubojů. Někde mezi tím jsou rodinné tradice, vidina zajištěné budoucnosti, líbí se Vám elegantní kostýmky, nebo chcete mercedes. Možná chcete bojovat za práva chudých a bezbranných, hájit Greenpeace, možná se chcete nechat koupit a […]

Bezpečnostní studia, vojenství, policie

Máte pro strach uděláno? Baví vás řešení konfliktů a starost o bezpečí druhých? Láká vás zodpovědná práce ve státním sektoru nebo v profesionálních zachráných složkách?

Přírodní vědy

Přírodovědecké fakulty obvykle zahrnují velké množství oborů, jedná se např. o matematiku, aplikovanou matematiku, biologii, chemii, biochemii, fyziku, geologii, geografii a někde i informatiku.

Lékařské a zdravotnické obory, farmacie a veterina

Pod studijní programy spojené se zdravotnictvím spadají kromě všeobecného a zubního lékařství také například ošetřovatelství (všeobecná sestra a porodní asistentka), fyzioterapie, rehabilitace, ochrana veřejného zdraví a forenzní obory.

Humanitní obory a umění

Mezi humanitní spadá velké množství oborů, především filologie, tedy dějiny a literatura nejrůznějších jazyků od těch běžných jako je angličtina až třeba po japonštinu,

Zemědělství a životní prostředí

Studium na zemědělských školách a fakultách zahrnuje velmi pestrou škálu oborů. Ve srovnání s jinými obory nebývá problémem se na „zemědělky“ dostat. Oblast zemědělství zahrnuje i takové obory jako zootechnika, fytotechnika, rostlinolékařství, technologie strojů či potravin, dřevařství, lesnictví, ekologie, krajinářství i zahradní a krajinnou architekturu.

Informatika, matematika a elektro

Informatické a matematické obory se vyučují kromě specializovaných fakult (Matematicko-fyzikální fakulta UK, Fakulta informatiky MU, aj.) i na fakultách ekonomických, elektrotechnických, přírodovědeckých, a dokonce i pedagogických, kde získáte i kompetence pro vzdělávací činnost.