www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner

Informatika

Zdroj obrázku: aminformatics.co.uk

Informatiku můžete jít studovat nejen přímo na fakulty informačních technologií, jako je na VUT, ČVUT nebo na Masarykově univerzitě. Možnost studovat informatiku nabízejí i ostatní fakulty např. ekonomické, přírodovědecké či elektrotechnické, které nabízejí možnost získat vzdělání v oblasti informatiky spojené s dalším oborem.