www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner

Ponoření do historie – studium mezinárodních teritoriálních studíí (FSV UK)

Pokud se rozhodnete studovat mezinárodní teritoriální studia, brzy přestanete počítat otázky typu: „Hmm, a co že to z tebe vlastně bude?“ Když jsem se hlásila na svou nynější alma mater, byla má představa o náplni oboru podobně mlhavá jako je dodnes představa většiny mých známých. Tušila jsem v té mlze nějaké mezinárodní vztahy a trochu […]