www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner

Štúdium (informácie v kocke)

barn

Štúdium na vysokej škole prebieha po semestroch, teda po polročných cykloch, ktoré sú ukončené skúškovým obdobím. Pravidlá pre štúdium na každej fakulte stanovuje študijný poriadok danej fakulty alebo vysokej školy. Pravdou je, že tieto pravidlá sa na jednotlivých fakultách čiastočne líšia, ale keďže kreditový systém je u nás povinný v základoch sa zhodujú. No, napr. zápočtový týždeň […]