www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner

Právo

Zdroj obrázku: ehow.com

Zdroj obrázku: ehow.com

Láká vás studium práv? Právnické fakulty patří na univerzitách tradičně k nejprestižnějším a o studium je velký zájem. Jako absolventi právnické fakulty máte možnost najít si uplatnění ve sféře judiciální, v advokacii, na státních zastupitelstvích, ve veřejné správě i ve oblasti tuzemského i zahraničního obchodu a také v diplomatických službách.

Student práv by […]