www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner

Návštěva prezidenta ČR na UJEP

Vaclav Klaus

Dne 19. 10. 2011 navštíví Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem prezident Václav Klaus s chotí při svém třídenním pobytu v Ústeckém kraji.

Dvě hodiny, které jsou prezidentskému páru pro návštěvu na UJEP vyhrazeny, započnou v 10:10 h, kdy Václava a Livii Klausovi na univerzitě přivítají rektor prof. René Wokoun, ministr školství, mládeže a tělovýchovy […]

UJEP zahájí výstavbu MFC v kampusu

MIVC_0003

Dne 20. 6. 2011 v 11:00 h dojde k zahájení dalších etapy výstavby Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Slavnostní poklep na základní kámen Multifunkčního vzdělávacího a informačního centra UJEP odstartuje rozsáhlou investiční akci o celkových nákladech cca 300 mil. korun.