www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner

Soukromé vysoké školy

02

V Čechách se stále ještě občas setkáváme s názorem, že soukromé vysoké školy nedosahují takových kvalit jako školy státní a nároky na jejich studium nejsou tak vysoké. Jak je to se studiem na soukromých vysokých školách hodnotí Radek Řechka, kvestor a ředitel Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky (www.vsmie.cz).

Pravdou je, že soukromé vysoké školy umožňují studium […]

VŠMIE získala akreditaci na nové studijní obory

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (VŠMIE) poskytne svým studentům rozšířenou nabídku oborů a specializací. Po koupi 100% podílu Středočeského vysokoškolského institutu (SVI Kladno) získala VŠMIE akreditaci na výuku tří jeho oborů. Studenti SVI tak mohou v klidu dostudovat svůj obor, pro nové studenty VŠMIE jsou navíc od října letošního roku připraveny nové […]

Studium na soukromé vysoké škole je náročné, poskytuje ale větší komfort

Absolventi Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky (VŠMIE) hodnotili zpětně své vysokoškolské studium. VŠMIE nejčastěji popisovali jako školu s vysokými nároky na znalosti studentů, současně však oceňovali uplatnění těchto poznatků v praxi. Bývalí studenti zároveň vyzdvihovali flexibilitu a komfortní studijní podmínky, které soukromá škola nabízí. Většina absolventů se uplatňuje na manažerských pozicích a v IT oboru.