www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner

Vzdělávací projekt v plném proudu

Jeden z nejrozsáhlejších vzdělávacích projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu na VUT v Brně běží v plném proudu. Jedná se o Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích a senzorických technologií, který zabezpečuje Ústav automatizace a měřicí techniky na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.