www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner

Jak to bude se zápisným?

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš bere na vědomí zamítavé stanovisko České konference rektorů k návrhu novely zákona o vysokých školách včetně nesouhlasného stanoviska k zavedení zápisného v podobě, v jaké je prezentováno v předkládaném návrhu novely.

Ministr Dobeš projedná téma zápisného s politickými partnery. Pokud s nimi dojde ke shodě, předloží nový návrh odborné […]