www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Test Obecných studijních předpokladů

Zkouška Obecné studijní předpoklady (OSP) je zkouškou testující základní dovednosti a schopnosti, které student potřebuje pro úspěšné vysokoškolské studium. Nejedná se o zkoušku testující středoškolské znalosti, při řešení úloh se vychází pouze z informací uvedených přímo v textu zadání. Test OSP je proto k uchazečům o studium spravedlivější – jeho výsledek nezáleží tolik na tom, na jak kvalitní střední škole uchazeč studoval.

Test Obecné studijní předpoklady (OSP) je v současnosti nejrozšířenějším testem v přijímacích zkouškách na vysoké školy v České republice, je součástí Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) a každoročně jej absolvují desítky tisíc uchazečů o studium na vysoké škole.

Parametry testu

Počet úloh v testu: 105
Struktura testu: 3 oddíly – verbální, analytický a kvantitativní myšlení.
Čas: 105 minut, 35 minut na každý oddíl
Průběh testování: Jednotlivé oddíly jsou řešeny postupně v pořadí verbální – analytický – kvantitativní. Čas vyhrazený pro řešení jednotlivých oddílů není převoditelný.
Pomůcky: K řešení testu nebudou povoleny žádné pomůcky kromě psacích potřeb a volných papírů na poznámky.

Výsledek: Výsledek v podobě harmonizovaného percentilu. Skóre testu (počet bodů) se přepočítá na dosažený percentil, tedy číslo od 0 do 100. Mezi 0 a 100 jsou seřazeni všichni účastníci testování, přičemž 0 je nejhorší výsledek a 100 nejlepší. Váš dosažený výsledek vám ukáže, kde na tomto pomyslném žebříčku jste se umístili (např. percentil 70 znamená, že jste 70 % ostatních předstihli a 30 % naopak dopadlo lépe). Harmonizace percentilu znamená, že výsledek zároveň bere v úvahu náročnost různých variant testů (stejně jako u všech dalších testů v NSZ).

Obsah jednotlivých oddílů testu OSP

Test OSP (se skládá ze tří částí – verbální, analytické a kvantitativní.
Ve verbální části jde zejména o to, jak si uchazeč rozumí s jazykem coby nosičem různých informací v jednom výrazu, jaká je jeho schopnost používat jazyk v jeho co nejširších, ale přitom nejpřesnějších hranicích. V praxi to znamená, že se budete věnovat třeba porovnávání jednotlivých slov nebo jejich dvojic a určovat jejich vzájemný vztah (podobnost, opačný význam atd.), případně doplňovat chybějící výrazy do vět podle kontextu.

Analytická část textu je stále částečně jazyková (výklad textu v zadání), ale už v těchto úlohách, a dále více v úlohách kombinačních, spočívajících v zařazování zadaných podmínek do možných souvislostí, přechází ke zkoumání úrovně logického myšlení. Nejde jen o to, jak je kdo pohotový (jakou má schopnost rychlého řešení náročnějších myšlenkových operací), ale také o to, jak si kdo umí organizovat práci (zda a jaké si dělá poznámky, jak rozpracoval zadání, aby si urychlil práci apod.).

Třetím oddílem testu OSP je část věnovaná kvantitativním schopnostem. Tato část, která podle svého názvu pracuje převážně s matematickými operacemi, pravděpodobně vyžaduje největší základní znalosti (např. matematické vzorce povrchu, objemu; matematické postupy, např. sčítání zlomků). Tyto znalosti ale představují v podstatě povinnou výbavu člověka se základním vzděláním, předpokládá se proto jejich znalost. Kvantitativní část je také z hlediska typů úloh nejvíce různorodá a pro většinu lidí asi bude představovat největší problém. Jedná se o úlohy s procenty, úlohy slovní, úlohy s geometrickými obrazci, úlohy s neznámou veličinou, analýzy grafů a další. Tento oddíl samozřejmě testuje to, jak uchazeč rozumí abstraktní řeči čísel, jak dokáže nacházet matematické vztahy a využívat je k řešení zadání. Právě u této části je patrně adekvátní příprava nejcennější.

Časový limit je pro výsledek testu OSP důležitý

Nejdůležitější na omezeném času k řešení testu OSP je to, že jej mají všichni stejný. Při řešení se určitě nenechejte znervóznit tím, že jste nestihli všechny úlohy v testu vyřešit. Nestihne to drtivá většina všech, kdo test řeší. Abyste věděli, kolik jste z testu OSP schopni ve stanoveném čase „ukrojit“, zkuste si cvičné testy řešit přesně tak jako u zkoušky – po oddílech a s 35 minutami na každou část.

Na co je nejdůležitější se soustředit

– na to, abyste si udělali přehled o všech úlohách v testu jedině tak můžete určit, kterou úlohu jste schopni vyřešit a kterou ne.
– úlohy, které chcete určitě řešit, řešte od těch pro vás nejjednodušších po ty náročnější; jedině tak vyřešíte maximum úloh v testu.

více na www.scio.cz

Be Sociable, Share!

1 comment to Test Obecných studijních předpokladů

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>