www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

UJEP MÁ NOVOU FAKULTU

Od 1. 3. 2012 se naše univerzitní rodina rozrůstá o fakultu zdravotnických studií – dřívější ústav zdravotnických studií.

 

Akreditační komise na svém zasedání ve dnech 30. 1.-1. 2. 2012 vyslovila souhlas se zřízením Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Zároveň souhlasila s převodem stávajících studijních programů a jejich oborů, vyučovaných dosud na ústavu zdravotnických studií, na nově vzniklou fakultu.

 

Jako nástupce Ústavu zdravotnických studií UJEP se bude nová fakulta zaměřovat na poskytování vysokoškolského vzdělání v oborech, které umožňují získat způsobilost k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Jedná se o tříletý bakalářský studijní program Ošetřovatelství v oborech Porodní asistentka a Všeobecná sestra a tříletý bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví v oborech Ergoterapie a Fyzioterapie. Všechny jsou vyučovány v prezenční formě studia.

Nová fakulta přijme své první studenty od začátku akademického roku 2012/2013.

Ústav zdravotnických studií vznikl v roce 2004 spojením regionálních vyšších odborných škol zdravotnického zaměření. Původně byla výuka realizována na detašovaných pracovištích těchto vyšších odborných škol v Ústí nad Labem, Mostě a Teplicích. Od roku 2008 se výuka přesunula pouze do Ústí nad Labem, když se ústav zdravotnických studií přestěhoval do „zelené“ budovy v ulici Velká Hradební 13. V roce 2010 se ústav reorganizoval. Byly sloučeny katedra ošetřovatelství a katedra porodní asistence, byly provedeny personální změny a začaly se vytvářet podmínky pro vědeckou činnost akademických pracovníků. Následně byla v listopadu 2010 otevřena Laboratoř pro studium pohybu vybavená kamerovým systémem pro 3D analýzu pohybu, tlakovou deskou pro sledování rozložení tlaku na ploskách nohou, silovými deskami pro sledování stability těla a 16ti kanálovým elektromyografickým přístrojem pro sledování aktivity kosterních svalů. V roce 2011 došlo k přístrojovému vybavení druhé laboratoře, Laboratoře pro civilizační choroby, která disponuje přístroji ke sledování funkcí dýchacího a oběhového aparátu.

 

Klinické zázemí pro výuku poskytuje fakultě Krajská zdravotní, a.s., zejména Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. Zde byly zřízeny první dvě kliniky (neurochirurgie a kardiologie), které jsou po výukové stránce součástí fakulty. V současné době probíhají intenzivní přípravné práce na vytvoření Biomedicínského centra, které má ambice sdružit medicínský výzkum celého regionu.

Kontakt:

doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc., ředitel ÚZS

miroslav.tichy@ujep.cz, 475 284 233

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>