www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

UJEP VÝZNAMNĚ BODUJE MEZI SVÝMI STUDENTY A ABSOLVENTY

Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je ve své kategorii nejoblíbenější mezi studenty veřejných vysokých škol v České republice. Dokazují to výsledky soutěže Fakulta Roku 2013/2014.

Soutěž, kterou pořádá největší studentská síť v České republice, Česká studentská unie, dává studentům a absolventům veřejných a soukromých vysokých škol příležitost ohodnotit jejich fakultu a říci světu, ostatním studentům a hlavně studentům budoucím, jak se jim studuje/studovalo na jejich fakultě či vysoké škole.

Hlasování studentů a absolventů přineslo velice pozitivní zpětnou vazbu hned několika fakultám ústecké univerzity. Kromě přírodovědecké fakulty, která se z loňského 3. místa vyšvihla na příčku nejvyšší, výrazně bodovaly také pedagogická fakulta a fakulta umění a designu, když obsadily ve svých kategoriích 2. místo. Na výborném 4. místě se pak umístily fakulta životního prostředífakulta zdravotnických studií. V silné konkurenci 22 vysokých škol si dobře vedla také fakulta sociálně ekonomická (7. místo). Taktéž na 7. místě skončila filozofická fakulta mezi ostatními dalšími 16 veřejnými vysokými školami v kategorii Sociologických věd a filozofie. Ani 17. příčka, na které se umístila fakulta výrobních technologií a managementu, není bez zajímavosti, neboť FVTM byla v kategorii Technika zařazena do konkurence dalších 32 veřejných a soukromých vysokých škol.

 

Účastníci soutěže hlasovali konkrétně o těchto kritériích:

  1. Zajímavé předměty (Máte/měli jste škole/fakultě zajímavé předměty?).
  2. Schopnost vyučujících zajímavě vyložit látku.
  3. Příprava do praxe/práce (Připravila Vás škola/fakulta dostatečně prakticky do pracovního procesu?).
  4. Možnosti realizace a zapojení do studentských nápadů a projektů na škole/fakultě.
  5. Spolužáci (Máte/měli jste kamarádské, týmové a inspirativní spolužáky?).

 

Pro UJEP jsou tyto výsledky cennými informacemi o vnímání sounáležitosti se svojí fakultou a školou ze strany našich studentů absolventů.

Rektor UJEP, prof. René Wokoun k výsledkům soutěže Fakulta Roku řekl: „Velice si cením výsledků, které přinesla tato soutěž, o to více studentů/absolventů, kteří již samotným zapojením do soutěže projevili zájem o svoji alma mater. Jsem osobně velmi rád, že se naši studenti cítí na svých fakultách dobře a vnímají pozitivně jak úroveň a kvalitu výuky, tak přátelské ovzduší mezi svými vrstevníky i pedagogy. Stejně tak významná je pro mě také zpětná vazba od absolventů.

 

Fakulta Veřejné/soukromé Kategorie Umístění
PřF veřejné Přírodní vědy 1.
PF veřejné Pedagogika 2.
FUD veřejné a soukromé Umění 2.
FŽP veřejné Přírodní vědy 4.
FZS veřejné a soukromé Zdravotnictví 4.
FF veřejné Sociální vědy a filozofie 7.
FSE veřejné Ekonomie 7.
FVTM veřejné a soukromé Technika 17

 

Výsledky soutěže: http://fakultaroku.cz/zebricky/

Soutěž Fakulta Roku je průzkumem mezi studenty a absolventy vysokých škol v České republice, jak se jim na jejich vysoké škole, lépe řečeno na fakultě studuje nebo studovalo. Impulsem ke vzniku projektu FakultaRoku.cz byly pro Českou studentskou unii (ČeSU) žebříčky českých médií, které srovnávají různé fakulty vysokých škol v ČR podle různých kritérií. Podstatné kritérium, které všem těmto žebříčkům chybí je pohled studenta na svoji školu či fakultu. Ten je podle ČeSU zásadní a vypovídá o kvalitě školy více, než například citace v odborných časopisech či počet zahraničních studentů (jakkoliv tato kritéria také považujeme za důležitá). Posouzení kvality školy z pohledu studentů je i kritérium, podle kterého by se měli řídit budoucí vysokoškoláci, nyní studenti středních škol. Těm chce ČeSU projektem pomoci v jejich rozhodování, na jakou fakultu či školu se přihlásit.

 

Mgr. Jana Šiková, tisková mluvčí


Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>