www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

UJEP zahájí výstavbu MFC v kampusu

Dne 20. 6. 2011 v 11:00 h dojde k zahájení dalších etapy výstavby Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Slavnostní poklep na základní kámen Multifunkčního vzdělávacího a informačního centra UJEP odstartuje rozsáhlou investiční akci o celkových nákladech cca 300 mil. korun.

Zahájení se zúčastní rektor UJEP prof. RNDr. René Wokoun, CSc., náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Eva Bartoňová, ředitelka odboru investic MŠMT Ing. Yveta Kurfürstová, náměstek hejtmanky ÚK Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora města Ústí nad Labem Bc. Jan Řeřicha, bývalá rektorka UJEP doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc., zástupce generálního ředitele Unistav a.s. Martin Řehůřek a další významní hosté a představitelé ústecké univerzity.

Další etapa výstavby kampusu je vztažena k vybudování Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra univerzity, které bude zahrnovat vzdělávací kapacity, rektorát UJEP s jeho administrativním zázemím, univerzitní Centrum celoživotního vzdělávání, Centrum informatiky a Univerzitní knihovnu. Významným přínosem pro celou univerzitu bude zbudování velkých sdílených aul a poslucháren (pro 1x 315, 1x 190 a 2x 90 posluchačů).

Dalším neméně důležitým krokem pro naši UJEP bude vybudování společné Univerzitní knihovny. Ta bude sdružovat na 250 tisíc svazků. K dispozici zde bude cca 110 studijních míst. Knihovna bude disponovat moderní technologií RFID, což je zařízení pro samoobslužné výpůjčky a vracení knih. Součástí knihovny bude také Literární kavárna (meeting point), která poskytne prostor pro setkávání, besedy, semináře či realizaci kurzů informačního vzdělávání. Výraznou změnou bude také velký volný výběr, ale zejména zpřístupnění Univerzitní knihovny veřejnosti, což v dosavadních podmínkách univerzity nebylo možné. Samozřejmostí bude prodejna skript, kopírovací služby a počítačová učebna.

Zajímavostí spojenou s touto stavbou, která se stane středem života celého kampusu, bude vybudování dlážděného studentského náměstí před MFC. Nepůjde totiž o klasickou zámkovou dlažbu, ale o kostky 10×10 cm.

Termín dokončení výstavby Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra a Univerzitní knihovny je plánován na červenec 2012. Doba trvání stavby činí 13 měsíců.

Zahájení stavby MFC se uskuteční v prostoru Kampusu UJEP na volném prostranství, otevřeném po demolicích, které proběhly v roce 2009, mezi budovami B a A. Všichni jste srdečně zváni!

Vizualizace MFC a UK


Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>