www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Unicorn College – škola, která je všude s vámi

Unicorn College nabízí svým studentům vysoce kvalitní vzdělání v oboru informačních a komunikačních technologií (ICT), ekonomie a managementu. Cílem vysoké školy je poskytnout studentům aktivní schopnost využít získané vědomosti tam, kde je to vyžadováno, a rovněž tyto znalosti obohatit o reálné zkušenosti nabyté řešením školních projektů.

Vysoká škola rozšiřuje tradiční formy vysokoškolské výuky tím, že realisticky zachycuje požadavky směrem z praxe a zohledňuje je ve výukových programech. Cíleně se zaměřuje na přípravu dvou typů absolventů, kteří jsou dlouhodobě na pracovním trhu žádáni. První z nich je informatik s ekonomickým myšlením, který bude zpravidla zastávat pozice ředitele projektu, business či softwarového architekta, testera, vývojáře apod. Druhým z absolventů je ekonom se schopností využívat informační technologie při vykonávání své práce zejména na pozicích nižšího až středního managementu. Absolventi školy jsou díky propracovanému vzdělávacímu procesu připraveni na navazující magisterská nebo MBA studia.

Unicorn College díky bohatým zkušenostem svých pedagogů z řad předních odborníků z akademické sféry i specialistů ze společností Allianz, Buzra cenných papírů Praha, IBM, Microsoft, Oracle, Unicorn  a dalších dokáže svým studentům předat aktuální znalosti z oblasti informačních a komunikačních technologií, nebo je seznámit s problematikami z oblasti financí, kapitálových trhů, marketingu, personalistiky, projektového a procesního managementu, základů podnikání a mnoho dalšího.

Ve spolupráci s partnery, zejména se společností Unicorn Systems, je pro studenty připraven stipendijní program pro podporu nadaných studentů. Stipendijní program spočívá ve financování plné výše školného 30 nejlepším již od prvního semestru. Tím je nadaným studentům umožněno studovat bez nutnosti platby školného. 3 nejlepší studenti obdrží nad rámec školného ještě 10.000,- Kč za semestr.

Jeden z cílů Unicorn College je zajistit svým studentům maximální podporu ve studiu. Jedna z nich je elektronická podpora studia. Díky informačnímu systému školy mohou jednotliví uživatelé mezi sebou komunikovat, diskutovat nad různými tématy, sdílet informace apod. Systém je přístupný kdykoliv a odkudkoliv po celém světě prostřednictvím internetové služby Unicorn Universe. Studenti v informačním systému naleznou pro každý předmět zpracované studijní materiály, prostřednictvím systému dostávají a odevzdávají úkoly, naleznou zde svůj rozvrh hodin, mohou komunikovat s pedagogy, ale i se svými spolužáky. Rovněž zde studenti naleznout zprávy informující o studiu i mimoškolních aktivitách. Jednotlivé předměty v systému mají zpracované studijní materiály, které představují studijní texty, řešené příklady, příklady k samostatnému řešení a nově audio/video přednášky formou podcastu. Tím získávají studenti jedinečnou možnost poslouchat přednášky a vzdělávat se například při jízdě v MHD, automobilu, doma apod.

Studenti mohou ve svém volném čase a v rámci svého školného navštěvovat kurzy doučování například z předmětů matematika, programování, ekonomie atd.

Unicorn College klade velký důraz na vysokou kvalitu výuky a osobní přístup ke studentům. Každý semestr na vysoké škole probíhají pohovory studentů a jejich kmotrů, kteří jsou z řad pedagogů nebo managementu školy. Cílem těchto pohovorů je zjistit a vyměnit si zpětnou vazbu mezi studentem a školou. Tento propracovaný systém pohovorů přináší zejména velmi dobrou sebereflexi jak studentům, tak škole. Student tím získává možnost například prodiskutovat věci týkající se výběru volitelných předmětů, bakalářské práce a jiné.

Vysoká škola má pro své studenty připravenu řadu aktivit, které přispívají ke zkvalitnění a zpříjemnění studia. Mezi tyto činnosti patří například možnost ubytování na vysokoškolských kolejích, výměnné studijní pobyty v zahraniční, English Club, studijní workshopy, zprostředkování vstupenek na různé kulturní akce a mnoho dalšího.

Unicorn College rovněž nabízí vedle studia v prezenční formě i studium v kombinované formě, díky kterému umožňuje poskytnout vzdělání i těm, kteří již pracují. Výuka v této formě probíhá vždy jeden víkend v měsíci po  dobou semestru. Pro studenty jsou rovněž připraveny intenzivní kurzy, v rámci kterých je studentům v jednotlivých předmětech zrekapitulována probíraná látka a studenti jsou tímto kurzem efektivně připravováni na zkoušku.

Pro zájemce je 24.března od 10h připraven den otevřených dveří, na kterém se dozví podrobné informace o studiu a budou si moci prohlédnout moderní prostory školy. Školné začíná již od 20.000 Kč za semestr. Bližší informace na www.unicorncollege.cz.

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>