www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

UNIKÁTNÍ PROJEKT PRO STŘEDNÍ ŠKOLY SPUŠTĚN

Ústav slovansko-germánských studií při Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem od nynějška přijímá přihlášky na jedinečný projekt financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ESF s názvem Patriotismus – nacionalismus a národovectví v českých zemích.

Projekt je orientován na žáky a pedagogy středních škol a snaží se reflektovat aktuální společenské problémy, jako jsou neonacismus, nacionalismus, jejich geneze, diferenciace atd. Pro zájemce ze strany středních škol je připravena ukázková hodina spojená s promítáním filmu a prací ve skupině za účasti didaktiků a historiků. Toto školení může probíhat přímo v domácím prostředí střední školy nebo v pronajatých prostorách v Ústí nad Labem, kdy jsou doprava a stravné hrazeny z projektu. Pro studenty je v případě, že zvolí formu výjezdu, připraven další doprovodný program spjatý s tématem hodiny (komentovaná prohlídka ústeckého muzea a jeho expozic a příprava expozice zabývající se dějinami Němců v českých zemích).

Hlavním výstupem projektu bude unikátní vzdělávací dokumentární film o šesti dílech. Jeho kostrou bude chronologickou metodou řazený vývoj národního povědomí od počátků až k jeho extremistickým formám. Film bude doplněn jedinečnými archivními materiály a metodickou příručkou pro pedagogy dějepisu, společenských věd a dalších příbuzných oborů.

Po dokončení projektu budou film i příručka k dispozici na jeho webových stránkách pro možnost využití učiteli při výuce v celé České republice. Samozřejmostí bude i zpětná vazba zúčastněných škol, jejichž připomínky a náměty didaktikům a historikům budou zapracovány do konečných výstupů a přispějí tak k jejich vyšší kvalitě.

Všichni zájemci z řad středních škol se mohou hlásit do 22. června 2012 na adrese Hanka.Lencova@seznam.cz. Do přihlášky je nutné uvést požadovanou formu školení i místa školení (přímo na škole, nebo mimo školu v Ústí nad Labem).

Informace o projektu jsou k dispozici na internetových stánkách:

www.ff.ujep.cz v sekci ÚSGS/ Projekty ÚSGS

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>