www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Název školy

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Adresa

Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Dny otevřených dveří

15.1.2015

Přijímací zkoušky

Přihlášky jsou elektronické. Termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 budou zveřejněny na webu školy www.vspj.cz po schválení akademickým senátem ( počátkem roku 2015).

Přípravné kurzy

Přípravný kurz z matematiky – více na www.vspj.cz v sekci Zájemce o studium

Informace o škole

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) byla zřízena zákonem č. 375/2004 Sb. ze dne 3. 6. 2004 jako první veřejná vysoká škola neuniverzitního směru v České republice a je jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina.

Neuniverzitní vysoká škola má ze zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) stejné postavení jako univerzitní vysoké školy. Odlišuje se pouze třemi atributy – nemůže poskytovat vzdělání v doktorských studijních programech, nečlení se na fakulty a její vědecká rada se nazývá akademickou radou.
VŠPJ nabízí akreditované studijní programy bakalářského typu a kurzy celoživotního vzdělávání. Různorodá škála bakalářských oborů odpovídá na potřeby regionu a je v souladu s názvem školy. Slovo polytechnická je převzato ze starořečtiny a vyjadřuje v nejširším smyslu zběhlost v umění či řemesle, zkušenost, zručnost, obratnost, mistrnost, řadu dovedností. A to je směr, kterým se poměrně mladá regionálně zaměřená škola ubírá.

Obecným cílem studia v akreditovaných studijních programech je poskytnout zájemcům možnost získat profesně orientované vzdělání s výrazně praktickými výstupy. Významnou součástí studia jsou týdenní až celosemestrální praxe. Po složení státní závěrečné zkoušky a obhajobě bakalářské práce získává absolvent diplom a titul bakaláře (Bc.) i možnost dalšího studia v navazujících magisterských programech na jiných vysokých školách v tuzemsku nebo v zahraničí. Studium v akreditovaných studijních programech trvá tři roky a probíhá prezenční formou, v některých oborech rovněž kombinovanou formou. Studijní nabídka se průběžně rozšiřuje tak, jak jsou ve správním řízení akreditovány nové studijní programy a obory. Na VŠPJ studuje téměř 3000 studentů.

Další výuka probíhá v kurzech celoživotního vzdělávání včetně Univerzity třetího věku.

VŠP Jihlava je zapojena do různých výzkumných a tvůrčích aktivit, participuje na řešení zadání z podnikové či veřejnoprávní sféry, pořádá konference i s mezinárodní účastí, vydává vlastní časopisy a studenti i akademičtí pracovníci se účastní mezinárodních výměnných pobytů. Jako jediná vysoká škola v ČR provozuje také vlastní cestovní kancelář.

Studijní obory

Bakalářské tříleté studijní obory:

Aplikovaná informatika
Cestovní ruch
Finance a řízení
Počítačové systémy
Porodní asistentka
Všeobecná sestra

více na www.vspj.cz

Uplatnění absolventů

více na www.vspj.cz

Zahraniční spolupráce

více na www.vspj.cz

Webové stránky

http://www.vspj.cz

Kontaktní osoba/místo

studijní oddělení

Telefon

567141181

Mail

studijni@vspj.cz

Další kontakty

http://www.facebook.com

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>